Skatt på plastpåsar!


Sköna maj är här och nu införs
 plastskatten i Sverige!  


Cirka 6 300 miljoner ton plastavfall har skapats mellan 1950 till 2015, enligt en rapport gjord av OECD. Av all denna plast är det endast 9 procent som blivit återvunnen, cirka 12 procent av har förbränts och nästan 80 procent har deponerats på land eller hamnat i naturen. 

Studier som gjort sedan flera av EUs medlemsländer infört plastskatter tyder på att antalet plastpåsar som återfunnits på havsbotten runt om unionen har minskat med 30 % sedan dessa infördes. 

Äntligen är det vår tur!

Källa: Supermiljöbloggen

 


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published