Vad gör vi med vårt spill vid vår produktion av bivaxdukar och bivaxpåsar?


Vi jobbar kontinuerligt med att minska det lilla spill vi faktiskt får i vår produktion.

Från och med 2020 så gör vi munskydd utav den del av de små tygbitar som vi får över då vi klipper till resterande sortiment ( bl.a. bivaxdukar och bivaxpåsar).  Hårsnoddar av spilltyg ytterligare en produkt som har uppstått ur vår stävan efter en Zero- waste verksamhet.  


Vi ser det som en utmaning att försöka minska vårt svinn så mycket det bara går och Lefter ständigt efter nya lösningar. Har du några roliga idéer som du vill att vi ska prova att sy till? 


Leave a comment


Please note, comments must be approved before they are published